Edirne Güncel Arabulucu İstatistikleri

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı verilerine göre, Edirne ilindeki güncel arabulucu verileri: Bakanlık verilerine ilave olarak, Arabuluculuk Bürosunun kuruluşunun tamamlanmak üzere olduğunu ve arabuluculuk derneğinin de kurulmuş olduğunu ilave edelim.

Arabulucu / Arabuluculuk Nedir?

22.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, arabulucuyu tanımlamış ve arabuluculuk faaliyetine ilişkin esasları belirlemiştir. Arabulucu /Arabuluculuk Nedir? 6325 sayılı yasanın m.2/1-a maddesine göre arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir. Arabuluculuk ise, (b) bendindeki tanıma göre; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde […]

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Metni

1 Mayıs 2017 tarihi itibariyle TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bu yazının hazırlandığı tarih itibariyle TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlanmış olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı tam metni: Tasarı, İş Mahkemelerinde dava şartı olarak zorunlu arabuluculuğa ilişkin önemli yenilikler getiriyor. Tasarının TBMM’nin yeniden toplanacağı Temmuz ayında meclis genel kurulunda görüşülmesi ve yasalaşması bekleniyor.